Sunday, October 23, 2011

Empat Perkara Baik & Yang Lebih Baik

Sebahagian ahli bijak pandai berkata “ada empat perkara yang nilainya baik, namun ada empat perkara lain yang nilainya jauh lebih baik lagi, iaitu:-

  • Adanya rasa malu pada kaum lelaki adalah baik, namun yang lebih baik lagi bila rasa malu itu ada pada kaum wanita.
  • Adil pada setiap orang itu baik, namun rasa keadilan yang dimiliki oleh pemerintah itu jauh lebih baik lagi.
  • Taubatnya orang-orang tua itu baik, namun yang lebih baik lagi adalah taubatnya orang-orang muda.
  • Bermurah hatinya orang-orang kaya itu baik, namun yang lebih baik lagi adalah bermurah hatinya orang-orang fakir miskin

Dari Kitab Nashaihul Ibad, Imam Nawawi