Friday, June 3, 2011

Skim Latihan 1 Malaysia

Skim Latihan 1Malaysia (SL1M) : Kelayakan Memohon, Senarai GLC Terlibat, Logo SL1M


SKIM LATIHAN 1MALAYSIA (SL1M)

Pelancaran
01hb Jun 2011 (Rabu) oleh YAB Perdana Menteri Malaysia, Dato' Seri Najib Tun Abdul Razak.

Objektif
Untuk meningkatkan tahap kebolehpasaran (employability) atau keupayaan graduan untuk mendapat pekerjaan.

Ciri-ciri Umum dan Pendekatan Pelaksanaan Program SL1M

1- Institusi pelaksana adalah terdiri daripada Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) yang akan melaksanakannya sebagai CSR;
2- Struktur program latihan akan mengandungi elemen soft-skills dan minimum 6 bulan on-the-job training;
3- Peserta yang tamat kursus akan dibantu untuk mendapatkan pekerjaan;

Kriteria Pemilihan Peserta & Kumpulan Sasaran

1. Terbuka kepada semua graduan Ijazah Sarjana Muda dari dalam dan luar negara yang mencapai skor CGPA sekurang-kurangnya 2.5.
2. Pengambilan akan dibuat secara berperingkat mulai bulan Julai 2011.
3. Kumpulan sasaran adalah Graduan Ijazah Sarjana Muda yang tidak mendapat pekerjaan selepas 6 bulan bergraduat dan lulusan universiti yang bekerja tetapi pekerjaannya tidak setaraf dengan kelulusan (underemployed).

Bagaimana Proses Permohonan?
Permohonan boleh dibuat dengan mendaftarkan diri melalui borang permohonan (application form)/permohonan atas talian (online register) dilaman web organisasi/GLC yang terlibat. Sila klik bahagian ORGANISASI atau hubungi terus organisasi/GLC yang terlibat untuk maklumat lanjut.

Senarai Syarikat Yang Terlibat
Bank Negara Malaysia dan 25 organisasi/GLC terlibat dalam Fasa Pertama. Senarai GLC yang mengambil bahagian dalam menjayakan program SL1M Fasa 1 [klik link syarikat di bawah atau klik Modul ORGANISASI dari website SL1M ]:

SL1M – AMP and FSTEP (Affin Management Programme and Financial Sector Talent Enrichment Programme)

SL1M – AmanahRaya Executive Associate

SL1M – BLUi (BLUE interns)

SL1M – BNMGP (Bank Negara Malaysia Graduates Programme)

SL1M – BPGDP (Bank Pembangunan Graduate Development Programme)

SL1M – Boustead Graduate Internship Programme

SL1M - CCM

SL1M – CIMB (Skill Enhancement Programme)

SL1M – GEMS (Graduate Employability Management Scheme)

SL1M – TH (Lembaga Tabung Haji)

SL1M – MAYBANK

SL1M – Malaysia Airports

SL1M – MBSB (MBSB Graduate Training Programme)

SL1M – MGT (MH Graduate Trainee) Programme

SL1M – MRCB

SL1M – MIMOS AcT (MIMOS Acceleration Talent)

SL1M – PNS (Graduate Talent Programme)

SL1M – PNB (Investment Bridging Programme)

SL1M – GEES (Graduate Employability Enhancement Scheme)

SL1M – SD MAP 2011 (Management Apprenticeship Programme)

SL1M – STEP (SIRIM Trainee Enhancement Program)

SL1M – TM GEOP (TM Graduate Employability Outreach Programme)

SL1M – Program Pembangunan Siswazah

SL1M – SPP UDA (Skim Pelatih Pengurusan UDA)

SL1M – UEM Group Berhad "YES" (UEM Group Berhad "Young Executive Scheme")

SL1M – UMW:GEP (UMW Graduate Enhancement Programme)


Kemudahan/Faedah Sepanjang Latihan
Kemudahan/faedah yang diberikan bergantung kepada organisasi/GLC masing-masing. Sila layari laman web organisasi/GLC yang terlibat untuk maklumat lanjut.


Hubungi untuk maklumat lanjut Mengenai Skim Latihan 1Malaysia

Urusetia Skim Latihan 1Malaysia
Unit Perancang Ekonomi
Jabatan Perdana Menteri
Putrajaya
Tel : 03-8872 3292
Faks : 03-8888 3857