Monday, December 28, 2009

2010.....10 tahun menjelang 2020

28 Disember 2009 / 11 Muharam 1431

UTUSAN: Sejauh mana kekuatan ekonomi negara dalam menempuh cabaran sepanjang 2010 dan tahun-tahun mendatang?

HAIM HILMAN: Pada dasarnya 2010 adalah tahun mencabar buat negara sama seperti 2009 kerana persekitaran ekonomi dunia masih lagi berada di peringkat pemulihan. Malaysia juga akan menghadapi persekitaran ekonomi lembap sepanjang tahun hadapan. International Monetary Fund (IMF) menjangkakan ekonomi dunia akan berkembang pada kadar sekitar 2.5 peratus pada 2010.

Malaysia secara khususnya menyasarkan pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) tiga peratus, iaitu kecil dari jangkaan awal sekitar empat hingga lima peratus. Keadaan ini adalah gambaran jelas akan kesukaran yang dihadapi negara untuk benar-benar keluar dari kemelut ekonomi semasa.

Namun, dunia boleh dianggap bernasib baik kerana kesan kemelesetan ekonomi yang melanda tidaklah seburuk yang dijangkakan dan 2010 akan menyaksikan pertumbuhan positif ekonomi dunia bermula.

Merujuk kepada Malaysia sendiri iaitu berdasarkan peruntukan sebanyak RM191.5 bilion untuk 2010 iaitu 11.2 peratus lebih rendah daripada yang diperuntukan untuk 2009, jelas menunjukkan bajet itu tidak dapat banyak membantu Malaysia meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih daripada 3 peratus seperti yang dijangkakan oleh MIER jika tidak disusuli dengan langkah komprehensif menyusun semula model ekonomi negara.
Oleh itu negara sememangnya memerlukan model ekonomi terancang baru untuk mengganti model ekonomi semasa yang terlalu bergantung kepada sektor pembuatan dan komoditi. Era dan sumbangan sektor pembuatan dan komoditi yang banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia selama ini semakin menghampiri penghujungnya. Namun, itu tidak bermakna dua sektor ini harus diabaikan kerana kedua-duanya masih mampu menyumbang jika disusun semula mengikut persekitaran semasa.

Menitikberatkan aspek nilai tambah, berteknologi tinggi, inovatif, cekap, kualiti, unik dan sebagainya di dua sektor ini mampu membantu Malaysia meminimumkan risiko transformasi ekonomi yang sedang dirancang. Malahan jika penyusunan semula sektor utama ekonomi sedia ada diintegrasikan secara strategik dengan model ekonomi terancang baru, ia mampu memberi kesan lebih positif kepada negara.
Bagaimanapun kejayaan transformasi ekonomi tidak hanya bergantung kepada model ekonomi itu tetapi lebih kepada kaedah perlaksanaannya. Ia sewajarnya harus dirakyatkan kerana perubahan dasar besar seperti ini memerlukan pendekatan secara strategik dan mendapat sokongan semua.

Usaha ini harus dijiwai oleh setiap lapisan pemimpin tanpa mengira latar belakang politik, masyarakat, bangsa dan individu. Dengan kata lain cabaran utama negara selain menggubal pelan ekonomi baru ialah memastikan ia mendapat sokongan jitu rakyat.

Siri jelajah dan penerangan ke seluruh negara menerusi pelbagai perantara komunikasi harus dilakukan bagi memastikan rakyat, pemain industri kecil, sederhana dan besar faham akan model ekonomi baru dan keperluannya di samping bagaimana model ekonomi semasa ditambah baik dan diintegrasi dengan model baru itu.
Adakah persekitaran ekonomi negara ketika ini berada pada landasan yang baik untuk membawa negara mencapai status negara maju pada 2020 yang hanya berbaki kira-kira 10 tahun lagi?

Persekitaran dan model ekonomi semasa negara hari ini tidak mampu membawa kepada status negara maju pada 2020. Memang benar negara pernah merekodkan kadar pertumbuhan ekonomi yang membanggakan di tiga tahun pertama RMK-9 yang mana negara mencatat pertumbuhan ekonomi antara tujuh hingga lapan peratus. Malahan sebelum krisis kewangan 1997/98 melanda, Malaysia pernah menerima jolokan Harimau Asia.

Adalah tidak mustahil untuk negara mencapai Wawasan 2020 jika kadar ini beterusan dan jolokan itu dapat dikembalikan. Malah, mungkin boleh dicapai lebih awal. Malangnya pada 2008 dan 2009 kemelesetan ekonomi dunia menyebabkan KDNK negara terkesan teruk dan pada 2010 ia dijangka akan tumbuh pada kadar 3 peratus sahaja. Jika ini tidak diatasi maka Wawasan 2020 berada di luar jangkauan.

Oleh sebab itulah perlunya kadar pertumbuhan KDNK pada kadar 5.5 peratus setahun. Jika kadar ini atau lebih baik dapat dicapai setiap tahun sehingga 2020, maka Wawasan 2020 itu mampu dicapai. Di sinilah cabaran besar negara yang mana kerajaan menyedari bahawa model ekonomi negara sedia ada tidak mampu lagi menjana pertumbuhan pada kadar tersebut.

Kemerosotan kadar Foreign Direct Investment (FDI) melabur di negara ini di samping sifat terlalu berhati-hati pelabur tempatan membuat pelaburan dalam negara turut menyumbang kepada kadar pertumbuhan KDNK yang rendah ini.
Apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk mencapai status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tempoh itu?

Pilihan menjalin kerjasama strategik dengan sektor swasta amat perlu dan harus dirancang secara komprehensif sejajar dengar aspirasi Wawasan 2020. Kerajaan pada dasarnya tidak akan mampu melakukan sendiri. Di samping itu, kerajaan juga akan dianggap tidak cekap mengeksploitasi peluang di persekitarannya jika tidak membina hubungan strategik dengan sektor swasta.

Kerjasama itu tidak seharusnya terikat dengan konglomerat tempatan sahaja tetapi boleh dilebarkan kepada konglomerat asing. Walaupun dasar sedemikian boleh membawa pelbagai implikasi, tetapi jika dirancang secara strategik dan berpilih-pilih, ia mampu memberi manfaat lebih besar kepada negara dan rakyat. Di sinilah perlunya negara membentuk model ekonomi baru terancang.

Di samping itu pakej rangsangan ekonomi masih diperlukan untuk tahun 2010 kerana jika dilihat dari keadaan semasa, pakej rangsangan yang sudah diluluskan iaitu RM67 bilion masih belum mampu memberi impak besar kepada KDNK negara.

Persoalannya adakah keseluruhan pakej itu telah digunakan atau sebaliknya juga wajar dijelaskan kepada rakyat. Ini kerana maklumat sedemikian mampu menjadikan kerajaan lebih telus dalam usahanya membina semula ekonomi negara. Satu laporan berkala tentang kadar penggunaan dan kesan peruntukan RM67 bilion itu wajar dibentangkan dan dibahaskan pencapaiannya di Parlimen dan dimaklumkan kepada rakyat.
Usaha memantau persekitaran kewangan negara dan dunia yang rapi oleh Bank Negara juga wajar diteruskan kerana pendekatan sedemikian mampu menjadikan negara dalam keadaan peka dan bersedia.

Kecenderungan kerajaan untuk membentuk model ekonomi baru berasaskan inovasi juga baik. Ini kerana inovasi dan usaha meningkatkan nilai tambah untuk setiap produk dan perkhidmatan yang ditawarkan mampu menjadi landasan baru kepada pembangunan ekonomi yang mampan.

Malaysia tidak perlu satu model ekonomi yang benar-benar berbeza dari apa yang dimiliki hari ini kerana perubahan mendadak akan hanya membawa lebih banyak permasalahan dari segi pelaksanaan dan integrasi.

Apa yang diperlukan ialah mengenal pasti atau mewujudkan sektor perkhidmatan dalam ekonomi berasaskan industri. Inilah model yang digunakan oleh negara maju seperti Amerika Syarikat, Britain, Jerman dan kebanyakan negara-negara maju yang lain.
Negara harus merancang menitikberatkan usaha mewujudkan lebih banyak syarikat tempatan berasaskan perkhidmatan yang mampu menjadi syarikat antarabangsa dan global. Jadikan usaha serivitization produk sebagai salah satu komponen penting dalam model ekonomi baru negara itu.

Apa yang boleh dinilai daripada kecenderungan kerajaan menggalakkan pertumbuhan ekonomi berteraskan teknologi hijau?

Usaha kerajaan mempromosi teknologi hijau ini wajar disokong. Namun, kerajaan harus memainkan peranan jauh lebih besar daripada itu dan perancangan strategik menjadikan Malaysia hub Teknologi Hijau utama dunia wajar dipertimbangkan secara serius. Ini kerana ia menjadi masa terbaik untuk Malaysia memainkan peranan lebih aktif dan aggresif kerana itulah hala tuju baru dunia.

Usaha kerajaan menstruktur semua Pusat Tenaga Negara dan menukarnya menjadi Pusat Teknologi Hijau Kebangsaan di samping menjadikan Putrajaya dan Cyberjaya sebagai pemangkin bandar berteknologi hijau juga adalah sangat baik. Tetapi usaha lebih agresif daripada itu wajar dikenal pasti dan laksanakan.

Satu pelan pembangunan strategik berorientasikan teknologi hijau untuk semua industri dan sektor yang menjadi asas serta penyumbang kepada ekonomi negara sedia ada dan masa depan wajar digubal. Bagaimanapun, adalah wajar bagi kerajaan menjadikan sektor swasta sebagai rakan strategiknya dalam usaha membangunkan cabang baru ekonomi ini.

Adakah tumpuan yang sama wajar diberikan dari sudut pendidikan?
Usaha berterusan kerajaan dalam sektor pendidikan juga amat bertepatan dengan aspirasi persekitaran dunia hari ini yang memberi penekanan kepada aspek pengetahuan dan ekonomi pengetahuan (knowledge economy). Nilai ini telah menjadi salah satu pemangkin kepada ekonomi negara maju.

Apa yang perlu dilakukan ialah memastikan kurikulum pendidikan negara di setiap peringkat pendidikan (rendah, menengah dan tinggi) sejajar dengan realiti persekitaran industri yang memacu ekonomi negara.

Satu KPI harus dikenalpasti untuk dijadikan perantara menilai pencapaian institusi pendidikan negara kerana keperluan kepada sejumlah dana yang besar untuk melatih mereka yang baru meninggalkan pusat pengajian tinggi adalah kesan daripada kepincangan kurikulum pendidikan yang ditawarkan kepada pelajar. Mengapa perlu ada pihak ketiga menawarkan khidmat latihan itu dan mereka ini adalah syarikat-syarikat perunding dan latihan yang jelas matlamat penubuhannya adalah keuntungan.

Adalah lebih baik dana yang diperuntukkan disalurkan terus ke institusi pengajian dan digunakan untuk membina kurikulum pendidikan yang benar-benar berteraskan keperluan industri. Di samping itu, hubungan lebih rapat dengan pemain industri juga boleh terjalin. Telah tiba masanya institusi pengajian tinggi diurus tadbir oleh mereka yang mempunyai hubungan rapat atau pro industri.

Bagaimana pula dari sudut ekonomi rakyat? Adakah 2010 akan kekal menjadi tahun ekonomi yang mencabar bagi kebanyakan kumpulan rakyat?

Rakyat pada dasarnya akan berhadapan dengan persekitaran yang lebih baik dari 2009. Namun, ini tidak bermakna taraf hidup rakyat akan berubah kepada lebih baik dengan ketara kerana persekitarannya masih tidak jauh berbeza dari 2009. Ini bukan sahaja disebabkan oleh persekitaran ekonomi dunia semasa, tetapi asas ekonomi negara ini sendiri yang tidak lagi mampu membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang baik jika sesuatu tidak dilakukan.

Mereka yang tidak berkemahiran, miskin dan kurang upaya akan terus terpinggir jika sistem ekonomi kapitalis yang digunakan kini tidak diuruskan secara berkesan. Sesetengah pendekatan yang lebih terarah kepada populariti untuk kepentingan politik yang amat sinonim dengan kebanyakan ahli politik yang menjadi pemimpin dan penggubal dasar wajar dihentikan.

Rakyat bukan mahukan pemimpin yang mahu menggunakan kemiskinan mereka sebagai landasan pemimpin itu menjadi popular tetapi rakyat mahukan pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah mereka secara komprehensif.

Di samping itu kerajaan harus mengelak daripada mengambil langkah mudah untuk menjana pendapatan negara dengan cara memperkenalkan cukai-cukai baru yang membebankan rakyat. Apa yang harus dilakukan ialah perangi secara telus segala korupsi, penyelewengan dan rasuah tanpa mengira latar belakang individu atau agensi kerana pasti berbilion ringgit boleh dijimatkan daripada pendekatan ini.
Perkemaskan dan kuat kuasa undang-undang terhadap mereka yang didapati bersalah merompak harta negara atau lebih tepat lagi harta rakyat. Jangan biarkan mereka yang melakukan rompakan di siang hari ini terlepas begitu sahaja atau dihukum dengan hukuman yang ringan.

Bantuan juga harus diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan dan jangan dibeza-bezakan. Kemiskinan adalah kemiskinan dan ia tidak mengenal siapa. Semua yang menjadi mangsanya pasti memerlukan pembelaan sewajarnya.

Jadikanlah faktor kemanusiaan lebih tinggi dari faktor kepartian dan politik kerana itulah asas yang dianjurkan oleh Islam dan pastinya boleh diterima oleh seluruh umat manusia tanpa mengira latar belakang agama dan bangsa.
Jika ini berjaya dilakukan maka pastinya semangat 1Malaysia yang adil akan dapat direalisasikan.

Artikel dari : Utusan Malaysia

Thursday, December 24, 2009

M.E.L.A.Y.U

Usman Awang

Melayu

Melayu itu orang yang bijaksana
Nakalnya bersulam jenaka
Budi bahasanya tidak terkira
Kurang ajarnya tetap santun
Jika menipu pun masih bersopan
Bila mengampu bijak beralas tangan

Melayu itu berani jika bersalah
Kecut takut kerana benar
Janji simpan di perut
Selalu pecah di mulut
Biar mati adat
Jangan mati anak

Melayu di Tanah Semenanjung luas maknanya:
Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu
Banjar juga disebut Melayu,
Minangkabau memang Melayu,
Keturunan Acheh adalah Melayu,
Jakun dan Sakai asli Melayu,
Arab dan Pakistani, semua Melayu
Mamak dan Malbari serap ke Melayu
Malah mua'alaf bertakrif Melayu
(Setelah disunat anunya itu)

Dalam sejarahnya
Melayu itu pengembara lautan
Melorongkan jalur sejarah zaman
Begitu luas daerah sempadan
Sayangnya kini segala kehilangan

Melayu itu kaya falsafahnya
Kias kata bidal pusaka
Akar budi bersulamkan daya
Gedung akal laut bicara

Malangnya Melayu itu kuat bersorak
Terlalu ghairah pesta temasya
Sedangkan kampung telah tergadai
Sawah sejalur tinggal sejengkal
Tanah sebidang mudah terjual

Meski telah memiliki telaga
Tangan masih memegang tali
Sedang orang mencapai timba
Berbuahlah pisang tiga kali
Melayu itu masih bermimpi

Walaupun sudah mengenal universiti
Masih berdagang di rumah sendiri
Berkelahi cara Melayu
Menikam dengan pantun
Menyanggah dengan senyum
Marahnya dengan diam
Merendah bukan menyembah
Meninggi bukan melonjak

Watak Melayu menolak permusuhan
Setia dan sabar tiada sempadan
Tapi jika marah tak nampak telinga
Musuh dicari ke lubang cacing
Tak dapat tanduk telinga dijinjing
Maruah dan agama dihina jangan
Hebat amuknya tak kenal lawan

Berdamai cara Melayu indah sekali
Silaturrahim hati yang murni
Maaf diungkap senantiasa bersahut
Tangan diulur sentiasa bersambut
Luka pun tidak lagi berparut

Baiknya hati Melayu itu tak terbandingkan
Selaga yang ada sanggup diberikan
Sehingga tercipta sebuah kiasan:
"Dagang lalu nasi ditanakkan
Suami pulang lapar tak makan
Kera di hutan disusu-susukan
Anak di pangkuan mati kebuluran"

Bagaimanakah Melayu abad dua puluh satu
Masihkan tunduk tersipu-sipu ?
Jangan takut melanggar pantang
Jika pantang menghalang kemajuan;
Jangan segan menentang larangan
Jika yakin kepada kebenaran;
Jangan malu mengucapkan keyakinan
Jika percaya kepada keadilan

Jadilah bangsa yang bijaksana
Memegang tali memegang timba
Memiliki ekonomi mencipta budaya
Menjadi tuan di negara Merdeka

Saturday, November 7, 2009

FADHILAT SURAH YASSIN

Fadhilat Surah Yasin

Untuk Keselamatan Diri Yang, Susah Menjadi Senang..
• Ayat 1 - 9 - Untuk keselamatan diri
• Ayat 9 - Orang jahat tak nampak kita especially orang kafir.
• Ayat 12 - Merupakan Jantung Yaasiin - Rasulullah s.a.w. berharap ayat ini dihafal oleh setiap mukmin dan mukminat.
• Ayat 13 - 35 - Mengisahkan orang-orang yang mati syahid.
• Ayat 22 - 23 - Untuk menjaga aqidah Memberi hidayah kepada anak.
• Ayat 29 - Sebagai amalan untuk mengelakkan diri dari di fitnah dan kejahatan mulut.
• Ayat 29 - Utk digunakan jika kita rasa orang nak fitnah or aniaya kita. Lebih elok selepas baca di semburkan ke muka orang tsbt.
• Ayat 30 - Untuk keinsafan - Supaya dapat dipertemukan dengan Allah s.w.t. (harus sentiasa berada dihati - beramal dengannya).
• Ayat 32 - Untuk menginsafkan orang lain supaya menjadi baik... Caranya:
Ingat yang segalanya datang dari Allah s.w.t, Kita umat Muhammad, Kita orang Islam dll.
• Ayat 33 - 35 - Elok dijadikan amalan bagi sesiapa yang suka bercucuk tanam. Tanaman akan subur.
• Ayat 36 - Menerangkan yang kehidupan ataupun kejadian di dunia ini dijadikan berpasang-pasangan.
Ayat ini elok diamalkan bagi sesiapa yang belum berkahwin supaya di pertemukan jodoh. Caranya: Baca dan berdoa, hembus dan sapu pada muka setiap pagi sebelum keluar rumah.
• Ayat 37 - Adalah untuk menetapkan hati - aqidah diri sendiri... Hati yang kering akan hidup semula.
• Ayat 38 - Mengisahkan yang bulan dan matahari pun sujud pada Allah s.w.t. yang satu. • Ayat 39 - Mengisahkan ilmu falak.
• Ayat 40 - Merupakan kenyataan Allah s.w.t. yang satu.
• Ayat 41 - Mengisahkan Nabi Noh a.s. naik kapal - Elok dibaca sewaktu menaiki kenderaan.
• Ayat 44 - Mengisahkan keseronokan hidup di dunia - Dibaca untuk dijauhkan fitnah dalam hidup.
• Ayat 45 - 48 - Merupakan kedegilan orang kafir kepada Allah s.w.t.
• Ayat 49 - Menceritakan hari akhirat dan kehidupannya.
• Tiupan pertama - Datang dengan tiba-tiba
• Tiupan ke-dua - Hancur
• Tiupan ke-tiga - Semua orang di hidupkan semula dan hadir di padang Mahsyar.
• Ayat 50 - Setiap orang akan dihisab mengikut amalannya.
• Ayat 58 - Merupakan salam daripada Allah. Jika rasa sakit kepala, baca dan sapukan ke kepala. Ulang sebanyak 3x.
• Ayat 76 - Dibaca untuk mententeramkan diri dari fitnah orang. Dijadikan amalan.
• Ayat 76 - Jika hati rasa sedih, sebak atau pun kecewa. Sambil pegang dan urut dada, bacalah ayat tsbt.
• Ayat 78 - 79 - Dikhaskan untuk sakit urat, tulang dan badan. Untuk doa bermula daripada Ayat yang
bermaksud: "dia berkata, Siapakah (yang dapat) menghidupkan tulang belulang padahal telah hancur?"

(Ayat 78 dan 79)
- Bacalah jika sakit tulang, urat atau tulang patah.
Doktor di hospital pun tanya dia utk rawatan patient mrk dan Dr Fatimah berikan ayat ini.
• Ayat 79 - Katakanlah, Yang akan menghidupkannya ialah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk."
• Ayat 82 - Untuk Hajat - Jika berhajat sesuatu, bacalah 100x. Dibaca pada air dan minum selama 40 hari -boleh menjadi penawar. Jika air habis ulang bacaan tsbt sehingga 40 hari. Caranya: Sembahyang Tahajjud (3x) berturut-turut, Baca pada air [100x) Dan berdoa apa sahaja hajat.
Wallahualam.
1. Selepas sembahyang subuh
2. 3 pagi Jumaat berturut-turut
3. Ayat 1 - Yassin baca 7x
4. Ayat 38 - 12x
5. Ayat 58 - 7x
6. Ayat 82 - 14x
7. Habis, diulang semula step 3 hingga 6. Kesemuanya Surah Yassin dibaca sebanyak 3x.
8. Habis baca surah Yassin, baca Al- Fatihah, bacalah hajat yg dihajati dan selepas hajat dibaca semula Al- Fatihah.
9. Perlu yakin, insya-Allah dgn berkat Allah ianya termakbul.
Wallahualam.

Perlu Baca Dengan Penuh Keyakinan:

• Yasin is the jantung of Al-Quran
• Know the meaning of ayat-ayat in Al-Quran
• Yasin memudahkan yang susah. As such read Yasin:
• Child is sick
• Feeling troubled.
• Memudahkan urusan
• Memudahkan perjalanan
• As selusoh (t• ease pain when giving birth)
• Read Yasin (3x) over water
• Read 3 Qul (three times each)
• Fatihah
• Baca Yasin sebelum tidur, seperti khatam Quran (10x)
• Jika baca Yasin sebelum tidur serta faham maksudnya sekali, sekira mati dalam tidur, dosa diampunkan.

Ayat 9 - "Waja'alna...."
• Lindungi rumah dari pencuri - baca dan tiup di tiap-tiap penjuru rumah..
• Lindungi diri dari dianiaya
• Bagi perlindungan diri dan rumah semasa tidur
• Baca Ayat 9
• Fatihah
• Read 3 Qul (three times each)
• Ayat Kursi
Ayat 29 - "In kanat illa...."
• Untuk mendiamkan orang yang selalu melempar kata-kata buruk/tidak menyenangkan kepada anda.
Ayat 36 - "subhanallazi.."
• Untuk cari jodoh * Tiup 7 kali dalam tangan dan sapu ke muka pada pagi hari • Ya Wadud (3x)
Ayat 58 - "Salamun..."
• Jika sakit anggota
• Tak tenang hati
• Baca (7 x) dan gosok pada tempat sakit
Ayat 76 - "Falayahzun.."
• Bila rasa sedih
• Untuk menenangkan hati
• Gosok jantung sambil baca

Ayat 78 - 79 "dari Yuhyil Wahiya..."
• Tulang patah
• Sakit sendi
• Sakit lutut

Ayat 82 - "Innama amruhu.."
• Jika mandul
• Untuk mengubati kanser atau tumbuhan dalam badan

Dry method
• Sembahyang tahjud
• Sembahyang hajat
• Doa minta hajat
• Baca ayat 100 x dengan yakin
• Amalkan 41 malam Wet method (untuk menyembuh penyakit dalam badan)
• Seperti di atas
• Bila baca ayat, tiup dalam air
• Minum 1 cawan air pada pagi hari sebelum makan / minum benda lain
• Doa sambil minum
• Untuk 41 pagi

Wallahualam.

Yang penting sesuatu itu yang hendak kita lakukan dengan .. innamal aa'maalu binniat.. dan ikhlas melakukannya.

Dalam YASSIN merangkum:

• Ilmu Pertanian
• Ilmu Falak
• Ilmu Laut
• Ilmu Kiamat
• Ilmu Ciptaan Manusia
• Ilmu Binatang
• Ilmu Kenabian

Surah Yassin ini hendaklah dibaca ketika orang sakit, tengah nazak nak mati atau sudah meninggal dunia. Baca disisi mereka dan bukannya di kubur. (terutama ayat 12) -- sebab kenapa kita perlu baca, agar orang yang sakit berada dalam kesenangan dan orang yang masih hidup insaf bahawa esok, lusa kita akan menyusul jua.


***** sekadar informasi *******

Kekuatan Buah-buahan yang diceritakan dari dalam Al-Quran adalah:

• Buah Zaiton - Elok untuk kulit

• Kurma - Berkhasiat (memberi tenaga)

• Delima - Dalam sebiji buah ada sebutir biji yang menjadi penawar ubat yang mujarab.

• Ad Tin - Memberi kekuatan - tenaga, fikiran lemah, tidak boleh beranak.

Wallahua'lam...


Artikel ini adalah sumbangan chiknona, seorang warga Megasutra.

http://www.megasutra.com/modules.php?name=News&file=print&sid=1078

Monday, October 26, 2009

ujian

Kadang –kadang, kita sering terfikir alangkah indahnya hidup ini kalau tak diuji. Lebih-lebih lagi student. “alangkah baiknya kalau belajar ni tak payah nak exam. Tak payah nak fikir banyak-banyak, bila nak exam je bukulah jadi teman akrab. Pergi mana-mana je bawak buku. Siang buku, malam buku, makan buku, tidur pun teringat buku. Kadang-kadang kita hampir terlupa bahawa ada satu buku iaitu sumber utama segala buku didunia ini. Buku apa tu??dialah Al-Quran iaitu kitab suci, yang didalamnya terkandung segala perkara samaada yang telah, sedang, atau akan berlaku. Al-Quran itu adalah induk samudera ilmu. Akar pengetahuan dan ranting hidayah kepada kita semua. Bacalah al-Quran, kelak ia menjadi pendinding kepada segala permasalahan dan ia akan berbicara kepada kita.

"Bacalah al-Quran, tatapilah buku-buku atau pergilah mendengar perkara-perkara yang baik atau amalkanlah zikrullah dan janganlah membuang masa walau sedikit pun dengan hal-hal yang tidak berfaedah." Wasiat kedua Imam Hasan al-Banna.

Hidup kita tak terlepas dari ujian, samaada ujian yang dibuat oleh manusia sendiri mahupun ujian dari Pencipta kita iaitu Allah SWT. Jadi tidak adil lah kalau kita katakan yang hidup ini tidak perlu diuji. Seorang pelajar akan diuji oleh guru atau pensyarahnya supaya gurunya tahu sejauh mana pelajar itu faham apa yang dipelajarinya. Seorang hamba Allah pasti diuji oleh penciptanya kerana ujian Allah adalah untuk menguji hamba-hambanya. Tidak kiralah samaada ujian itu berbentuk kesenangan atau pun kesusahan. Ada manusia Allah uji dengan kesenangan,kekayaan dan kekuasaan. Disini Allah ingin menguji samaada hambaNya itu sentiasa bersyukur dengan nikmat yang diberikan atau tidak. Ada manusia diuji dengan kemiskinan, kesusahan dan penderitaan.

dalam derita ada bahagia......
dalam gembira mungkin terselit duka...
tiada siapa yg tahu melainkan ALLAH s.w.t.
jadi..

bersabar dan redha diatas segala yang berlaku..
insyaALLAH....
ada ganjarannya disisi ALLAH s.w.t.

hemm… semoga kita semua redha diatas segala ujian dan dugaan. Buat sahabat-sahabat, rakan-rakan, bersama-samalah kita berjuang menempuh peperiksaan akhir semester yang bakal tiba beberapa hari lagi. Berusahalah bersungguh-sungguh hingga ke detik masa terakhir. Kemudian, doa dan tawakal adalah pelengkap segala-galanya.

Duhai sahabat,

Apabila engkau serba tak kena, dan tidak tahu apa lagi yang hendak dibuat, ingatlah anda masih lagi boleh bersandar pada Dia yang Maha Mengasihi,

Apabila hidup diselubungi kegelapan, semuanya silap, carilah sinar itu dari Dia Yang memberi cahaya,

Apabila dibelenggu masalah sedangkan tiada siapa mahu mengambil kisah, ingatlah pada Dia yang tidak pernah melukakan hatimu,

Dia Maha Adil,

Apabila hati terluka dan kesakitan menumbangkan kudratmu jangan berputus asa kerana Dia Maha Melihat segala-galanya…

Apabila lemah tidak bermaya sedangkan perjalanan makin jauh perlu diharungi, carilah kekuatan itu dari Yang Maha Perkasa,

Apabila hidup ini dirasakan seperti beban, segala-galanya goyah, bangunkan semula kota semangat itu dengan keyakinan bahawa itulah iradatNya,

Apabila jalan didepan digelapi mendung, sedangkan tiada sesiapa sudi menemanimu, carilah jalan lurus itu dari Dia yang menjadi satu-satunya panduan hidup,

Apabila semua orang disekeliling tidak mahu mendengar suara dan keluhanmu, jangan kecewa kerana Dia Maha Mendengar,

Apabila engkau dalam kedukaan, sedangkan tiada tempat untuk mengadu, mengadulah pada Dia Yang Maha Satu,

Apabila keseorangan dan kedukaan itu seperti tiada penghujungnya, serahkan dirimu kepada Dia satu-satunya tempat yang boleh digantung harapan,

Dan apabila…parut lukamu dicederakan lagi, hatimu dicakar kebimbangan, ingatlah bahawa Dia sentiasa bersama-sama orang yang sabar.

Dan ingatlah….

“dan kunci-kunci semua yang ghaib ada padaNya, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada didarat dan dilaut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuiNya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan Bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).

(Al-An’am: 59)

“SALAM PERJUANGAN…”

Monday, October 19, 2009

R.o.K.o.KPengenalan
Tembakau yang menjadi bahan utama dalam rokok, telah diperkenalkan secara menyeluruh, termasuk ke dunia Islam, oleh penjajah Barat yang beragama Kristian, dan ianya belum pernah dikenali di zaman Nabi Muhammad s.a.w. Di kalangan masyarakat beratus tahun terdahulu, tembakau dihisap bukan sahaja untuk bersukaria tetapi sebagai satu acara dalam upacara kebudayaan dan keagamaan. Pada umumnya umat Islam tidak merokok melainkan kerana terpenggaruh kepada orang Barat yang menjajah mereka.

Hari ini, merokok adalah suatu kebiasaan yang diterima secara meluas dalam masyarakat kita, sehingga kadangkala ia dipandang sebagai satu norma yang membanggakan. Anggapan palsu ini terhasil apabila golongan yang mudah terpedaya dengan budaya asing, terutamanya yg dipaparkan melalui media massa, ingin pula bergaya demi mencapai status kecanggihan serta keunggulan yang kononnya dikaitkan dengan merokok. Malah tabiat suka meniru dan menyeleweng dari jalan yang benar adalah sesuatu yang kian menguasai anak-anak kaum Muslimin di zaman ini.

Hadith Rasullullah s.a.w. :

1. "Bezakan diri mu dari kaum Musyrikin" ( Al-Bukhari & Muslim)

2. "Bukan dari golongan kita, siapa yang menyerupai orang yang bukan dari kita. Jangan mengikut-ikut kaum Yahudi dan Nashrani" (At-Termidzi)

3. "Barangsiapa yang meyerupai sesuatu kaum, maka dia terkira dari golongan itu" (Abu Daud)


Kandungan Berbahaya Dalam Rokok (Fakta)
Setiap batang rokok yang dinyalakan akan mengeluarkan lebih 4 000 bahan kimia beracun yang membahayakan dan boleh membawa maut. Dengan ini setiap sedutan itu menyerupai satu sedutan maut. Di antara kandungan asap rokok termasuklah bahan radioaktif (polonium-201) dan bahan-bahan yang digunakan di dalam cat (acetone), pencuci lantai (ammonia), ubat gegat (naphthalene), racun serangga (DDT), racun anai-anai (arsenic), gas beracun (hydrogen cyanide) yang digunakan di "kamar gas maut" bagi pesalah yang menjalani hukuman mati, dan banyak lagi. Bagaimanapun, racun paling penting adalah Tar, Nikotin dan Karbon Monoksida.

Tar mengandungi sekurang-kurangnya 43 bahan kimia yang diketahui menjadi penyebab kanser (karsinogen). Bahan seperti benzopyrene iaitu sejenis policyclic aromatic hydrocarbon (PAH) telah lama disahkan sebagai agen yang memulakan proses kejadian kanser.

Nikotin, seperti najis dadah heroin, amfetamin dan kokain, bertindak balas di dalam otak dan mempunyai kesan kepada sistem mesolimbik yang menjadi punca utama penagihan. Sindrom ketagihan terhadap nikotin yang ditunjukkan dengan gejala gian, tolerans dan tarikan, adalah mungkin lebih hebat berbanding najis dadah. Malah daripada kajian saintifiknya nikotin itu juga sejenis najis dadah, sepertimana yang telah diiktiraf oleh dunia perubatan. Seseorang yang kehabisan rokok kadangkala berkelakuan seperti mengalami gangguan akal dan dalam keadaan yang amat tertekan sekali. Oleh itu terlalu sukar untuk sesiapa yang telah terjerat dengan ketagihan merokok, meninggalkan tabiat itu untuk selamanya, kecuali dengan ikhtiar yang serius dan kehendak Allah jua.

Nikotin turut menjadi punca utama risiko serangan penyakit jantung dan strok. Hampir satu perempat mangsa pesakit jantung adalah hasil punca dari tabiat merokok. Di Malaysia, sakit jantung merupakan menyebab utama kematian sementara strok adalah pembunuh yang keempat.

Karbon Monoksida pula adalah gas beracun yang biasanya dikeluarkan oleh ekzos kenderaan. Gas ini menjejaskan bekalkan oksigen ke tisu-tisu hingga ianya menjadi terencat dan akhirnya boleh menyebabkan maut sekiranya paras karbon monoksida di dalam badan melebihi 60%.

Apabila racun rokok itu memasuki tubuh manusia ataupun haiwan, ianya akan membawa kerosakkan pada setiap organ disepanjang laluannya, iaitu bermula dari hidung, mulut, tekak, saluran pernafasan, paru-paru, saluran penghazaman, saluran darah, jantung, organ pembiakan, sehinggalah ke saluran kencing dan pundi kencing, iaitu apabila sebahagian dari racun-racun itu dikeluarkan dari badan.


Kesan Asap Rokok Kepada Si Perokok Dan Orang Disekeliling
Si perokok bukan sahaja perlu bertanggungjawab pada diri sendiri tetapi turut bertanggung jawab pada orang disekeliling akibat daripada bahaya asap rokok. Asap rokok yang dihidu oleh perokok atau mereka yang berada di sekelilingnya, akan memasuki rongga mulut dan hidung melalui kerongkong ke paru-paru. Kandungan asap rokok akan menyebabkan kerosakan tisu di sepanjang perjalanan di ruang ini. Ia boleh menyebabkan pelbagai penyakit di mulut, kerongkong, paru-paru dan barah. Asap akan melalui saluran pernafasan ke dalam paru-paru dan merosakkan saluran bronkus, menyebabkan bronkitis, penyakit di bahagian paru paru. Ia juga akan merosakkan pundi udara dalam paru-paru (alveoli) dan menyebabkan penyakit emfisima.

Asap rokok yang dihidu juga akan melalui saluran penghadaman dan pencernaan, yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit di bahagian esofagus, perut dan pankreas.

Racun dalam asap rokok yang larut air akan memasuki sistem saluran darah dan dibawa ke seluruh badan. Bahan nikotin, bukan saja memberi sifat ketagihan, malah menyebabkan saluran darah arteri menjadi sempit. Ia juga merosakkan dinding arteri dan akan memudaratkan organ berkaitan.

Kesan ini, dalam jangka panjang, akan menyebabkan simptom kebas pada kaki, jari, migrain, sakit kepala, pedih ulu hati, kekejangan otot kaki, serangan penyakit jantung dan sebagainya.

Racun rokok akhirnya disaring dalam buah pinggang dan dihapuskan dari badan melalui air kencing. Dalam proses ini pula, berlaku satu lagi keracunan hasil penguraian kimia asap rokok yang turut merosakkan buah pinggang. Racun dalam air kencing juga menyebabkan kerosakan pundi kencing.

Racun akibat merokok juga mempunyai kesan tindak balas terhadap ubat-ubatan. Secara umum diketahui merokok boleh menjejaskan fungsi beberapa kumpulan enzim di hati dan ada kalanya ia boleh memperhebatkan kesan sampingan sesuatu ubat itu.

Kesan Asap Rokok Terhadap Isteri Perokok Adalah :
- Melahirkan bayi yang kurang berat badan
- Melahirkan bayi yang tidak cukup bulan
- Lebih terdedah kepada kanser
- Mengurangkan kesuburan dan putus haid awal

Kesan Asap Rokok Terhadap Anak Perokok :
- Lebih mudah mendapat lelah
- Mendapat jangkitan paru-paru
- Pertumbuhan paru-paru kanak-kanak terganggu
- Mudah menjadi perokok apabila dewasa kelak


Statistik Kematian Akibat Tabiat Merokok
Di Malaysia, merokok menyumbang kepada lebih 10,000 kematian setahun; 30 peratus daripadanya disebabkan 10 jenis kanser, iaitu paru-paru, mulut, esofagus, tekak, pankreas, pundi kencing, buah pinggang, serviks, kolon dan perut, 50 peratus kematian berpunca daripada sakit jantung dan strok dengan pecahan 25 peratus masing-masing.

Menurut Dr Sallehudin, lebih 100,000 perokok dimasukkan ke hospital kerajaan di seluruh negara akibat sakit jantung, kanser dan penyakit sekatan pulmonari kronik (COPD) dan lebih penting, negara mengalami kerugian kira-kira RM20 bilion setahun bagi menanggung kos rawatan dan kehilangan produktiviti.

Sumber:bahayarokok.blogspot.com


Saturday, October 17, 2009

50 keistimewaan wanita

“sekadar renungan buat insan yang bergelar wanita,

Ketahuilah betapa istimewanya menjadi wanita,

Betapa bertuahnya menjadi wanita,

Bersyukurlah kerana menjadi wanita…


1. Doa wanita lebih makbul daripada lelaki kerana lebih penyayang dari lelaki. Sabda Rasullullah :” ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia”.

2. Wanita solehah lebih baik daripada 1000 lelaki yang tidak soleh.

3. Seorang wanita solehah lebih baik daripada 70 orang wali.

4. Seorang wanita solehah lebih baik daripada 70 orang lelaki soleh.

5. Sesiapa yang menggembirakan anak perempuannya, maka darjatnya umpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah SWT akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.

6. Sesiapa yang membawa makanan untuk keluarganya, maka pahalanya sama seperti besedekah. Hendaklah mendahulukan anak perempuannya daripada anak lelakinya. Maka sesiapa yang menyukakan anak perempuannya seolah-olah dia memerdekan anak Nabi Ismail a.s.

7. Haidh seorang wanita menjadi penebus dosanya yang lalu. Jika pada hari pertama haidhnya dia membaca “Alhamdulillahi’alaa Kulli Halin Wa Astaghfirullah (segala puji bagi Allah dalam segala keadaan dan aku mohon ampun kepada Allah dari segala dosa)”, maka Allah SWT akan membebaskannya dari neraka dan dengan mudah melalui titian sirat. Bahkan Allah akan mengangkatkan darjatnya sama seperti darjat 40 orang syuhada’ apabila dia selalu berzikir kepada Allah selama haidhnya.

8. Sabda Rasulullah SAW : “wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal besama aku didalam Syrga.”

9. Sesiapa yang bersikap ihsan dan mendidik anak perempuan atau saudara perempuannya dengan penuh rasa taqwa dan tanggungjawab, maka baginya adalah syurga.

10. Daripada Aisyah r.a : “sesiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuannya, lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka.”

11. Syurga itu dibawah telapak kaki ibu.

12. Apabila dua orang ibubapamu memanggilmu, maka jawablah panggilan ibumu dahulu.

Selebihnya, rujuk buku “ Riwayat Bidadari Syurga” hasil tulisan saudara Munif Ahmad.

Bidadari Syurga :

Didalam kelembutanmu, ketegasanmu tak tergugah…

Dalam penuh rasa malumu, suaramu menggegar dunia…

Disebalik halus jemarimu, tergenggam utuh janji setia.

Wahai bidadari syurga ….

Kau tambat hati pada yang ESA.